1. Основи на Ruby

8 октомври 2008

План

Първата лекция е агресивно въведение в Ruby. Нещата за които ще говорим включват, но не се ограничават от:

  • Променливи и извикване на методи
  • Важни основни типове – числа, низове, регулярни изрази, символи и области
  • Конструкции за управление – условно изпълняване, цикли (или по-човешки: if, while, и т.н.)
  • Масиви (списъци) и хешове (асоциативни масиви, речници, map-ове) и някои итератори
  • Дефиниране на функции (методи и ламбди)
  • Най-основните неща за ООП в Ruby

Материала не е труден, но разглежда прилична част от езика. Фокусът е върху това да нарисуваме голямата картинка. Съответно, за повечето неща няма да навлизаме в подробности.

Бележки

Първата половина от лекцията я няма във видео записа поради технически проблеми. Алтернативно може да разгледате слайдовете.

Материал

Анотирано видео: гледане онлайн

Слайдове: pdf файл или директно в Slideshare