2. Функционални закачки

13 октомври 2008

План

Ще разгледаме подробно функционалната парадигма в Ruby. Това включва:

  • Функции подробно – особености около дефиниране и извикване.
  • Итератор методи (или корутини) – какво всъщност става като се предаде изпълним код при извикване на функция. Думичките yield, next, break, redo и retry.
  • Области на видимост в езика
  • Ламбди и proc-ове – анонимни функции

Допълнително:

  • Ще задълбаем във вградените в Ruby колекции и по-използваните им методи. Array, Hash и Enumerable.
  • case оператор
  • Области (Range)
  • Символи (Symbol)

Материал

Анотирано видео: гледане онлайн

Слайдове: pdf файл или директно в Slideshare