3. Обекти и класове

15 октомври 2008

План

Ще покрием следните неща.

  • “Всичко е обект” в Ruby
  • Дефиниране на клас
  • Предефиниране на оператори
  • Наследяване
  • Промяна на класове

Материал

Слайдове: pdf файл или директно в Slideshare