4. Метапрограмиране

20 октомври 2008

План

Метапрограмиране в Ruby. Включва:

  • Подробности по обектиния модел на руби
  • Динамично генериране на методи
  • Всевъзможни хватки, които правят Rails възможен

Материал

Анотирано видео: гледане онлайн

Слайдове: pdf файл или директно в Slideshare