7. ActiveRecord

29 октомври 2008

План

ActiveRecord е ORM инструмента на Rails. Той служи за да си говорите с бази данни. Ще разгледаме именно него.

Материал

Анотирано видео: гледане онлайн