Проект: Bug tracker

Да се напише система за следене на проблеми (bug-ове), които възникват в даден софтуерен проект. Всеки път, когато някой открие проблем, той го въвежда в системата. Когато има развитие по проблема, той, или някой друг потребител, отразяват това в системата. Тя позволява следене на дефектите на повече от един проект. Всички действия, освен разглеждане, трябва да са достъпни само за регистрирани потребители.

Административна част

 • Дава интерфейс за редактиране на проекти

Всеки проект:

 • има име
 • има набор от версии (текстови низове)

Потребителска част

 • Регистрация на потребител
 • Управление на проблеми, което включва:
  • създаване на нов проблем
  • промяна на атрибутите на проблем
  • коментар по проблем
 • Търсене на проблеми по всички техни атрибути
 • Възможност потребител да запази дадено търсене и да го изпълнява когато пожелае

Всеки проблем:

 • има заглавие
 • има съдържание
 • има статус (нов, приет, невалиден, работи-при-мен, няма-оправия, поправен, отворен-отново)
 • има приоритет (число от 1 до 5)
 • има отговорник, който може да липсва
 • принадлежи на проект
 • принадлежи на версия
 • има списък с потребители, които получват известие (e-mail) за всяка промяна или коментар в проблема, отговорникът за проблема винаги получава тези известия
 • Трябва да се пази информация за всички промени във всеки проблем и тя да се показва при информацията за проблема
 • Показването на проблеми трябва да е организирано по проекти
 • Подобни проекти: Trac, Bugzilla