Проект: Система за преводи

Административна част

 • Достъпна е само за потребители със специален статут (администратори)
 • Дава интерфейс за редактиране на езици, проекти и групи от преводачи
 • Всеки език си има име
 • Всеки проект:
  • има име
  • има набор от низове за превеждане, които са на английски език
  • има асоциирана група от преводачи, за някои от езиците
 • Всяка група от преводачи е просто множество от преводачи, които превеждат на точно един език
 • Администраторът трябва да може да приема или отхвърля молбите за членство към някоя група

Публична част

 • Регистрация на потребители. При регистрация потребителят си избира един език
 • Цялата функционалност на системата е достъпна само за регистрирани потребители
 • За всеки проект:
  • трябва да се показват групите, асоциирани с него
  • всеки преводач трябва да може да подава молба за членство към някоя група. Един преводач може да е член на повече от една група
  • трябва да се показват всички низове за превод
  • трябва да позволява на потребител да променя/добавя превод ако е член на група, която може да превежда този проект
 • За всеки превод:
  • трябва да могат да се оставят допълнителни коментари от преводачите с цел обсъждане на превода
  • трябва да се показват преводи на същия низ на същия език от други проекти в системата
 • Трябва да има режим: случаен низ, който дава на преводача случаен низ от текущия проект и след превод/отказ му дава следващ случаен и така до края на света (низовете)