Изисквания

  • Unit, functional и integration тестове. Алтернативно RSpec
  • Консистентен стил
  • Използване на AJAX, където е подходящо (във всеки проект има подходящи места). Все пак не прекалявайте — 2 или 3 добре подбрани места са достачъчни
  • Кодът трябва да се държи адекватно във всички слуачаи: грешен потребителски вход, грешки от околната среда, паднал таван. Под адекватно се има предвид следното: ако е възможно — нека работи правилно, а ако не е — да уведоми потребителя по подходящ начин защо не може да работи правилно
  • Трябва да може да отговаряте на въпроси по фрагменти от кода си и цялостния дизайн на проекта ви. Ще очакваме да може да аргументирате решенията си
  • По време на защитата ще трябва да допишете малко функционалност към проекта си