Имам проблемче с rjs-а

 1. В приложението,което пиша имам един модел Problem и искам да направя страничка за промяна на problem. Идеята ми е следната: понеже можем да редактираме само съществуващи задачи, в началото зареждам всички тях в един select box и след като се натисне submit,с помощта на java script отдолу показвам текущите стойности на полетата. Обаче по необясними за мен причини вместо да се изпълни java script-а се изпечатва кода му. Ето кода на методите в контролера както и на rjs файла и rhtml файла:
  edit_problem.rhtml:

  <% form_remote_tag :url => {:action => :show_problem} do %>
   <% options = {}%>
   <% Problem.find(:all).each{|t| options[t.name] = t.problem_id}%>
   Select problem<%= select_tag :problem, options_for_select(options) %><br>
   <%= submit_tag "edit problem"%>
  <%end%>
  
  <div id ="problem">
  <%= render(:partial => 'problem',:object => @problem)%>
  </div>
  <%= link_to "back_to_index",:action =>:index%>
  
  show_problem:
  def show_problem
    @problem = Problem.find_by_problem_id(params[:problem])
  end
  show_problem.rjs:
  page.replace_html("problem",:partial => 'problem', :object => @problem)
  _problem.rhtml:
  <% unless problem.nil?%>
    <% form_for :problem,problem, :url => {:action => :do_edit,:id => problem.problem_id} do |f|%>
      Problem name:<%=f.text_field :name%><br>
      Time limit:<%= f.text_field :time_limit%><br>
      Letter:<%= f.text_field :letter%><br>
      Upload new tests: <%= file_field_tag :tests%>
      Upload new description: <%= file_field_tag :description%><%= select_tag :type,options_for_select(["doc","pdf"])%>
      <% submit_tag "Edit"%>
   <%end%>
  <%end%>

  А когато изпълня действията получавам ето това:
  try {
  Element.update("problem", "\n\n  \074form action=\"/spoj0_admin/do_edit/14\" method=\"post\"\076\n    Problem name:\074input id=\"problem_name\" name=\"problem[name]\" size=\"30\" type=\"text\" value=\"try\" /\076\074br\076\n    Time limit:\074input id=\"problem_time_limit\" name=\"problem[time_limit]\" size=\"30\" type=\"text\" value=\"3\" /\076\074br\076\n    Letter:\074input id=\"problem_letter\" name=\"problem[letter]\" size=\"30\" type=\"text\" value=\"TRTRT\" /\076\074br\076\n    Upload new tests: \074input id=\"tests\" name=\"tests\" type=\"file\" /\076\n    Upload new description: \074input id=\"description\" name=\"description\" type=\"file\" /\076\074select id=\"type\" name=\"type\"\076\074option value=\"doc\"\076doc\074/option\076\n\074option value=\"pdf\"\076pdf\074/option\076\074/select\076\n    \n \074/form\076\n \n");
  $("problem").fade();
  } catch (e) { alert('RJS error:\n\n' + e.toString()); alert('Element.update(\"problem\", \"\\n\\n  \\074form action=\\\"/spoj0_admin/do_edit/14\\\" method=\\\"post\\\"\\076\\n    Problem name:\\074input id=\\\"problem_name\\\" name=\\\"problem[name]\\\" size=\\\"30\\\" type=\\\"text\\\" value=\\\"try\\\" /\\076\\074br\\076\\n    Time limit:\\074input id=\\\"problem_time_limit\\\" name=\\\"problem[time_limit]\\\" size=\\\"30\\\" type=\\\"text\\\" value=\\\"3\\\" /\\076\\074br\\076\\n    Letter:\\074input id=\\\"problem_letter\\\" name=\\\"problem[letter]\\\" size=\\\"30\\\" type=\\\"text\\\" value=\\\"TRTRT\\\" /\\076\\074br\\076\\n    Upload new tests: \\074input id=\\\"tests\\\" name=\\\"tests\\\" type=\\\"file\\\" /\\076\\n    Upload new description: \\074input id=\\\"description\\\" name=\\\"description\\\" type=\\\"file\\\" /\\076\\074select id=\\\"type\\\" name=\\\"type\\\"\\076\\074option value=\\\"doc\\\"\\076doc\\074/option\\076\\n\\074option value=\\\"pdf\\\"\\076pdf\\074/option\\076\\074/select\\076\\n    \\n \\074/form\\076\\n \\n\");\n$(\"problem\").fade();'); throw e }

  Публикувано преди повече от 4 години
 2. Открих си грешката: бях забравил да добавя следния ред в header-а на layout-а:
  <%= javascript_include_tag :defaults %>

  Публикувано преди повече от 4 години

Нов отговор

Трябва да сте вътре за да отговаряте.